Vítejte na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6
BUDOVA ŠKOLY V ZIMĚ

ŠKOLA

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace!

Budova naší mateřské školy je situována v blízkosti centra Moravské Ostravy nedaleko rozsáhlého parku Komenského sadů, který se nachází na levém břehu řeky Ostravice.

Pracoviště mateřské školy má již svou historii, která sahá až do 20. let 20. století, kdy byla v roce 1923 postavena.

Vila, ve které škola sídlí je historickou památkou, která se stala v lednu 1965 dvoutřídní mateřskou školou s jeslemi. Po zrušení jeslí se provoz školy rozšířil o dvě třídy.

Současná mateřská škola, která je plně fungujícím předškolním zařízením, vznikla usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 943/19 dne 24.9.2002 s účinností od 1.ledna 2003

Škola se dostala do podvědomí občanů Ostravy jako barevná mateřská škola.

Symbolika barev charakterizuje jednotlivá roční období a také věk dětí v jednotlivých třídách. V pojetí sounáležitosti dětí s mateřskou školou, propojení jednotlivých tříd, života školy a obce, vyjadřuje barva

ČERVENÁ úsměv, radost, pohyb a energii,

ŽLUTÁ cit, teplo a veselé uvolnění,

ZELENÁ sounáležitost s přírodou, regeneraci a načerpání nové energie,

MODRÁ vyrovnanost, soulad, komunikaci a propojení se životem obce.

Interiér školy poskytuje dětem útulné, doslova rodinné prostředí, které na Vás dýchne vlídnou a přátelskou atmosférou. Škola disponuje také infrasaunou, keramickou pecí a tělocvičnou, která je využívána k pohybovým aktivitám s dětmi, akcím školy a mimoškolním aktivitám.

Budova školy je obklopena malou členitou zahradou se vzrostlou zelení a zahradnímu prvky pro společné hry dětí.

Našim přáním je, aby škola byla místem pro nekonečný svět fantazie dětí, her a poznání.

Mateřská škola nabízí doplňkové vzdělávací aktivity, spolupracuje s externími pracovníky a dalšími organizacemi.

Všechny výchovně vzdělávací činnosti jsou plánovány tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.
Děti mají dostatek volnosti ve výběru nabízených aktivit.

Velkou pozornost věnujeme vztahům dětí k sobě navzájem, k dospělým, podporujeme jejich dětská přátelství, která se plně rozvíjejí zejména u nejstarších dětí i mezi jejich rodiči.

Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení, nebály se vyjádřit souhlas i nesouhlas,
aby každé dítě přiměřenými činnostmi a úkoly dosáhlo úspěchu.

Naší snahou je vytvořit otevřené a vstřícné vztahy, vzájemný respekt a ochota spolupracovat.

Naše mateřská škola poskytuje vzdělávání a výchovu 81 dětem předškolního věku.

Součástí školy je také školní jídelna s kapacitou 100 stravovaných.

Těšíme se na setkání s Vámi a společně strávené chvíle.

Kolektiv školy

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít