Vítejte na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6

ČERVENÁ TŘÍDA

Email třídy: cervenatrida@email.cz

Třídní učitelky:

  • Petra Drápelová
  • Bc. Sylvie Graf


Červená třída se nachází v 1. patře budovy školy vchodu „B“. Prostorově je nejmenší třídou školy s kapacitou 15 dětí. Prostor třídy a šatny je vybaven pro nejmladší věkovou skupinu dětí ve věku 3 let. Právě díky menší kapacitě je třída vhodná pro adaptaci nejmladších dětí a jejich individuální rozvoj.

Ve třídě jsou využívány pomůcky a aktivity tak, aby zajistily pozitivní a přátelskou atmosféru dětem, která je naší hlavní prioritou. Děti navštěvují 1x týdně saunu a tělocvičnu školy, které se nacházejí v suterénu školy. 

Pro snazší adaptaci dětí a jejich začlenění jsou využívány formy hudebně pohybových her a cvičení, jednoduchá říkadla, básně a hry pro rozvoj koordinace a motoriky. Při vhodném počasí je samozřejmostí pobyt venku. Za nepříznivého počasí jsou voleny náhradní aktivity ve třídě, tělocvičně apod. (hudebně-pohybové hry, stolní hry, VV tvoření aj.).

Během dne jsou vyváženě střídány spontánní a řízené činnosti. Každé dítě je jedinečné a potřebuje dostatek prostoru a času, aby si zvyklo na nové prostředí školky, paní učitelky a nové kamarády. Proto veškeré aktivity a program pro děti přizpůsobujeme jejich aktuálním potřebám.

V prvních týdnech probíhá adaptace dětí na nové prostředí, přičemž je dbáno zejména na příjemnou a klidnou atmosféru ve třídě. Děti se seznamují s novými kamarády, učí se třídní pravidla, základy sebeobsluhy a stolování, poznávat svou značku a seznamují se s novým režimem, kterého jsou součástí v naší mateřské škole.

Důležitou vnímáme úzkou spolupráci mateřské školy a rodičů, která je nezbytná pro snazší adaptaci dětí a jejich začlenění do předškolního vzdělávání. 

Jsme tu pro Vás.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít