Vítejte na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6

ŽLUTÁ TŘÍDA

Email třídy: zlutatrida@email.cz

Třídní učitelky:

  • Lucie Kolbová, DiS.
  • Valerie Škodová
  • Lucie Vojtěchovská, DiS. - asistentka pedagoga


Žlutá třída se nachází v prvním patře mateřské školy při vstupu u vchodu „A“. Třída má kapacitu 22 dětí a jsou zde zařazeny děti ve věku 3,5-4,5 let. Třída je prostorná a situována tak, aby vyhovovala individuálním potřebám všech dětí.

Do třídy jsou zařazeny také nově přijaté děti, které se spolu se stávajícími dětmi učí adaptaci na nové prostředí a seznamují se s ostatními kamarády, chodem a režimem MŠ. Ve třídě pečujeme spolu s dětmi o želvičku Blahušku, která se stala nedílnou součástí naší školičky. 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „ Krůček sem a krůček tam do světa se podívám“ na který navazuje třídní vzdělávací program. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé a schopné sebeovládání.

Při příchodu do mateřské školy si děti volí konkrétní aktivitu z nabízených činností. Poté následuje svačina a řízená činnost ve které s dětmi pravidelně zpíváme, tvoříme, cvičíme a povídáme si. Děti jsou  vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Dbáme také na dodržování základních pravidel slušného chování. Proto máme s dětmi ve třídě pravidla, podle kterých se chováme. Důležitá je pro nás také volná hra dětí, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Aktivity volíme tak, aby se děti učily zejména formou prožitkového učení, která je dětem blízká.

Za příznivého počasí chodíme s dětmi ven na procházky do Komenského sadů nebo volíme pobyt na školní zahradě. Pobyt venku je nepostradatelnou součásti režimu dne.

Aktivity přizpůsobujeme aktuální situaci a potřebám dětí. Naším přáním je, aby ve třídě panovala klidná, přátelská atmosféra založená na důvěře a respektu.

Děti mají možnost navštěvovat kroužky, které probíhají v budově MŠ v odpoledních hodinách (judo, tanečky, angličtina, sporťáček). Přihlášené děti také každý pátek navštěvují solnou jeskyni spolu s plaváním.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít