Vítejte na stránkách Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6

MODRÁ TŘÍDA

Email třídy: modratrida@email.cz

Třídní učitelky:                                                                   

  • Bc. Hana Hasíková
  • Kateřina Sedláčková, DiS.


Naši Modrou třídu navštěvuje 22 dětí ve věku od 5 do 6 (7) let. Ve třídě je zařazeno 20 předškoláků, jedno dítě s OŠD a integrovány jsou dvě děti s odlišným mateřským jazykem.

Ve třídě se snažíme vytvářet přátelskou, vyrovnanou, harmonickou, klidnou atmosféru se zaměřením na přátelské a respektující vztahy jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Vytváříme prostředí, kde je na prvním místě důvěra, laskavost a respekt k osobnosti dítěte.

V předškolní třídě je naším cílem, aby děti byly dostatečně připraveny pro nástup do první třídy.

V každodenních činnostech dbáme na všestranný rozvoj ve všech oblastech vzdělávání s důrazem na individuální potřeby každého dítěte.

Naše tematické celky jsou navázány na přírodu a střídající se roční období. Do naších činností jsou zařazeny aktivity podporující dětskou kreativitu, estetické cítění, experimentování, zážitkové vzdělávání a spolupráci mezi dětmi.

Učíme děti přijímat chybu a dále s ní pracovat a brát jí jako součást vzdělávání.

Díky projektu Se sokolem do života u dětí podporujeme zdravý a kladný přístup ke sportu a zdravému životnímu stylu.

U dětí rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí a klademe základy celoživotního vzdělávání se zohledněním individuálních potřeb dětí, jejich zájmu, schopností a možností. Učíme děti ohleduplnosti, toleranci a respektu k druhým, stejně také odpovědnosti za své chování.

Naším cílem a přáním je, aby se děti v naší mateřské škole cítily spokojeně, smály se a těšily na každý den ve školce. Důležitou vnímáme úzkou spolupráci mezi námi a rodinou.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít